“นึกถึงเหล็ก คิดถึงเรา” โทร 081-3599457

Route Well Engineering Co.,LTD

 
ประเภท XS 
XS31, XS32, XS33
XS41, XS42, XS43
XS51, XS52, XS53
XS61, XS62, XS63
XS71, XS72, XS73

Expanded metal (ตะแกรงเหล็กฉีก)

ประเภท XG 
XG11, XG12, XG13
XG21, XG22, XG23
XG24